Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

Quy trình xử lý ANISAF – SH 01 cho cây mạ

I/ Ngâm hạt
- Dùng Anisaf – SH 01 với nồng độ 1% pha với 10l nước sạch, ngân trong 24 giờ, sau đó vớt lên ủ.
- Khi hạt thóc nảy mầm hết đem gieo mạ xuống ruộng hoặc gieo bằng bùn trên sân. - Khi mạ lên được khoảng 2 lá dùng Anisaf – SH 01 pha với nồng độ 1% rồi phun đều lên mặt mạ.
- Cách từ 10 – 15 ngày lại phun tiếp cho đến khi mạ đủ tuổi đem cấy.
- Sau khi cấy 10 – 20 ngày cây lúa đã phát triển dùng Anisaf – SH 01 pha với nồng độ 1% rồi phun đều tiếp.
- Trong giai đoạn cây lúa phát triển phun tiếp từ 2 – 3 lần.
II/ Gieo xạ:
- Sau khi hạt thóc nảy mầm đưa mạ đem đi gieo xạ. - Khi mạ lên được khoảng 2 - 3 lá dùng Anisaf – SH 01 pha với nồng độ 1% rồi phun đều lên mặt mạ. Sau 15 – 20 ngày lại phun tiếp. Sau lần này cứ 20 ngày phun 1 lần đến hết thời kỳ cây lúa phát triển. Xem chi tiết Anisaf – SH 01 tại đây!
Talent
X