Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7
Đại diện pháp luật: 
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 
04/04/2019
Loại doanh nghiệp: 
Khác

Lịch sử

Đã tham gia được
3 năm 3 months
Tên đơn vị, cá nhân sản xuất: 
QUẢN LÝ Hệ thống

Sản lượng:

Vùng miền muốn kết nối:

Bạn định sản xuất loại nào sau đây:

Địa chỉ : 
Bắc Giang

Lĩnh vực sản xuất:

Vùng miền:

Nhóm đối tượng:

X