Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7
TT Tên ng dùng Tên đơn vị, cá nhân sản xuất Vùng miền Loại doanh nghiệp Lĩnh vực sản xuất Đại diện pháp luật Vùng miền muốn kết nối DN
1 Nguyễn diệu Thuý HTX NN sx tinh bột nghệ miền tây xứ nghệ Miền Nam HTX Trồng cây Dược liệu Nguyễn diệu Thuý Miền Nam Sản xuất
X