Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7
THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hà 
Ngày sinh: 05/01/1985 
Nguyên quán: Xã Tây Phong- Huyện Tiền Hải- Tỉnh Thái Bình
Chỗ ở hiện nay:  P2038-CT12A-Chung cư Kim Văn Kim Lũ-Hoàng Mai-Hà Nội 
 
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2008 - 2017 , Nghiên cứu viên. Tham gia viết thuyết minh đấu thầu đề tài/dự án. Thực hiện các chuyên đề nghiên cứu thuộc 02 đề tài cấp Nhà nước : “Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus bằng dung hợp tế bào trần” và “Chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sương bằng phương pháp CNSH”
Tham gia thực nghiệm các chuyên đề nghiên cứu thuộc đề tài Khoa học Công nghệ tiềm năng cấp Nhà Nước “Nghiên cứu sản xuất sinh khối rễ cây Hoàng liên gai làm nguồn dược liệu sản xuất berberin bằng công nghệ khí canh”. Sản xuất cây giống khoai tây in vitro sạch bệnh thuộc dự án cấp Nhà nước “Hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất củ giống khoai tây chế biến bắt nguồn từ cụng nghệ nuôi cấy mô kết hợp với cụng nghệ thủy, khí canh”. Viết các chuyên đề nghiên cứu. Viết báo cáo khoa học hàng năm của đề tài cũng như hồ sơ khoa học nghiệm thu đề tài, dự án. Thực hiện công việc giải ngân tài chính đề tài, dự án. Viết các báo cáo tài chính hàng năm. Chuẩn bị các hồ sơ tài chính của đề tài phải báo cáo hàng năm và hồ sơ tài chính nghiệm thu đề tài. Tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành tại cơ quan cũng như địa phương. Triển khai mô hình thực nghiệm đánh giá kết quả đề tài tại địa phương. Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp. 2018-nay, Nhân viên kinh doanh. Trưởng nhóm Sale GLOBALG.A.P. thuộc Công ty CP chứng nhận và giám định IQC.
 
HỌC VẤN
Kỹ sư Công nghệ Sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội (2008)
Các khóa học ngắn hạn: 
- Kỹ thuật dung hợp tế bào trần, Viện nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp-JKI, CHLB Đức (2009) 
- Kỹ thuật nuôi cấy, tái sinh và xác định con lai soma sau dung hợp tế bào, Viện nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp-JKI, CHLB Đức (2010)
- Kỹ thuật lai backcross; kỹ thuật đánh giá tính kháng bệnh mốc sương trên khoai tây trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng ruộng; kỹ thuật đánh giá tính kháng bọ cánh cứng gây hại trên cây khoai tây, Viện nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp-JKI, CHLB Đức (2014)
 
KỸ NĂNG  
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point trong soạn thảo văn bản, viết các loại báo cáo.
- Tiếng Anh sử dụng thành thạo 
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Có thể làm việc trong môi trường áp lực công việc cao
 
Phân loại: 
Sản xuất
X