Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

* Giới thiệu chung

- Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Lĩnh vự phụ trách: Chuyên gia tư vấn trồng rau, củ, quả theo Quy trình VietGap, GlobalGap và triển khai dự án trồng rau, củ, quả.

- Sinh ngày 12/10/1979

- Trình độ chuyên môn: Th.s Nông nghiệp

- Email:hungcuong0679@gmail.com

* Kinh nghiệm

- Sau tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, đã có hơn 17 năm làm trong ngành nông nghiệp trải qua nhiều vị trí, đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp: 2001-  2002: Cán bộ Công ty Giống cây trồng tỉnh Bắc Giang. 2002- 2005: Cán bộ Trung tâm Giống Cây ăn quả- Cây lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang. 2005- đến nay: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang.

- Trực tiếp thực hiện nhiều các chương trình dự án của tỉnh, TW về nông nghiêp và chuyển giao công nghệ tại các tỉnh.

+ Chương trình giảm nghèo tại Lục Nam và Lục Ngạn 2002 -2005; 2005-2010 Dự án Chè, cây ăn quả TW,  Dự án Ứng dụng TBKT trong ghép cải tạo trên Cây ăn quả..., các Mô hình chăm sóc, đưa các giống mới về tỉnh và chuyển giao, Mô hình nhãn muộn, bưởi diễn, cam...Kết nối, trao đổi với CHUYÊN GIA TƯ VẤN tại đây!

Phân loại: 
Khởi nghiệp sản xuất
X