Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

QUẢN LÝ KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, HOA VÀ DƯỢC LIỆU

Normal Silver Gold Diamond
Sản lượng < 20Kg Sản lượng >20 Kg <100Kg Sản lượng >100Kg<500Kg Sản lượng >500Kg<2000Kg
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Xem, in và xuất Báo cáo thống kế sản lượng sản lượng rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Xem, in và xuất Báo giá sản lượng rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Xem, in và xuất sản sản lượng chuẩn bị được thu hoạch
Nhập kho rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Xem, in và xuất dự kiến bán hàng và tính lỗ lãi sản phẩm nông sản
Trao đổi ý kiến trực tuyến với nhà sản xuất
Xem, in và xuất thông tin đơn vị sản xuất
Theo dõi quá trình sản xuất rau, củ, quả; dược liệu; Hoa và cây cảnh
Hợp đồng mẫu giữa nhà sản xuất và kinh doanh
Ký điện tử trực tiếp Báo giá, báo cáo, hợp đồng, xuất kho…qua điện thoại Smart Phone.
Công ty TNHH MTV Thiên An là đơn vị trung gian đảm bảo hợp đồng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
X