Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHỞI NGHIỆP SẢN XUẤT

Normal Silver Gold Diamond
< 100 triệu > 100 triệu < 500 triệu > 1 tỷ < 1,5 tỷ
Miễn phí 100.000đ/dự án 200.000đ/dự án 2.000.000đ/dự án
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Thuyết minh dự án theo yêu cầu
Thuyết minh dự án mặc định
Lập dự toán mặc định của hệ thống
Lập dự toán theo yêu cầu
Sản phẩm không giới hạn
Kết nối nhà thương mại điển hình
Kết nối nhà sản xuất điển hình
Kết nối đến chuyên gia tư vấn, hỗ trợ mặc định
Kết nối đến chuyên gia cao cấp tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm
Kết nối đến chuyên gia tư vấn VietGap, GlobalGap
Kết nối đến chuyên gia tư vấn Marketing, bán hàng
Kết nối chuyên gia truyền thông về sản phẩm, doanh nghiệp
Tư vấn, kết nối với đơn vị cho vay vốn
Kết nối đến chuyên gia xây dựng thương hiệu sản phẩm, đơn vị, tổ chức
Kết nối chuyên gia tư vấn xin vốn hỗ trợ, phát triển thương hiệu, sản phẩm, đơn vị, tổ chức
Phân tích chi phí sản xuất mặc định
Phân tích chi phí sản xuất nâng cao
Phân tích lỗ, lãi của dự án
Hiển thị kết quả lập dự án
In kết quả lập dự án
Xuất File ra Word, Excell chỉnh sửa
Trở thành nhà sản xuất
Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
X