Nhà

NÔNG SẢN LIÊN VIỆT

KẾT NỐI - CHIA SẺ- HỢP TÁC - THÀNH CÔNG

8:00 Sáng - 6:00 Chiều; Thứ hai - Thứ 7

Sản phẩm:

Số lượng: 
10.00
Đơn vị tính: 
kg
Thời gian chào hàng: 
Thứ năm, Tháng 11 21, 2019
Yêu cầu địa điểm giao hàng: 
Số 108, đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Yêu cầu công nghệ : 
Hữu cơ
Thời hạn chào hàng trước ngày: 
Thứ năm, Tháng 11 21, 2019
Đơn giá dự kiến ( VNĐ): 
25000.00
STT Người chào Giá chào Nội dung
1 admin 40000.00 có luôn cho bạn
2 admin 45000.00 ok con bò
3 admin 49000.00 ok con dê
X